Štruktúra

Uzn. č. 01/15 

Po konferencii v Ružomberku (27.6.2015) prezident ZT SBA Ivan Kurilla menuje členov VV ZT podľa platných stavov ZT a to nasledovne:

Mariána Matyáša, Bohdana Iljaška, Pavla Horičku, Ľubomíra Urbana, Stevana Tota.

Za poradcu prezidenta ZT: Ondreja Vilnera, Tibora Vasilka

Sekretára ZT podľa organizačnej štruktúry je poverený Bohdan Iljaško                                                 
 

Uzn. č. 02/15

Prezident ZT Ivan Kurilla poveril nasledovných členov v jednotlivých komisiách za ZT SBA: Komisia ženská zložka

reprezentácií- Marián Matyáš, Mužská reprezentačná zložka- Ivan Kurilla, súčasťou tejto komisie je aj ako odborný

poradca Ľubomír Urban, Komisia mládeže- Bohdan Iljaško, Komisia metodická- Pavol Horička.


 

 


PARTNERI


SportCodingNWSsportmadewww.basket-live.sk