ZT SBA

Združenie trénerov Slovenskej basketbalovej asociácie (ZT SBA)

Sekretariát Združenia trénerov SBA
Teslova 19
821 02  Bratislava

číslo účtu: 2920896187/1100

Mobil: 0949 110 050
Tel/fax:
02/442 50 317


Prezident ZT SBA:


PaedDr. KURILLA Ivan

 

i.kurilla@slovakbasket.sk

 

Sekretár ZT SBA

 

ztsba@slovakbasket.sk

Členovia VV ZT SBA:                                 
 Ing. ILJAŠKO Bohdan
PaedDr. URBAN Ľubomír
Ing. MATYÁŠ Marián
Mgr. ONUŠKA Stanislav
Mgr. VASIĽKO Tibor
PaedDr. VILNER Ondrej
p. TOT Stevan

 

badem12@gmail.com
urban@pobox.sk

matyasbasket@gmail.com
onuska@mbk-rbk.sk
miroslav.settey@gmail.com
bandy28@centrum.sk
stevan@sta-sportsgroup.com

 

 

 Ekonóm ZT SBA:


Ing. KOVÁČOVÁ Júlia

 

 

 

Dozorný komisár ZT SBA:


JUDr. FARKAŠOVSKÝ Alexander

 

farky167@gmail.com

 


PARTNERI


SportCodingNWSsportmadewww.basket-live.sk