DVD záznamy Slovenská klinika

V. Trénerská klinika Bohdana Iljaška , Ružomberok 26.6.2015

Prednáška PaedDr. Franišek Rón a Mgr. Marek Mikletič:

http://ulozto.cz/xfAzKxpk/ron-seminar-rk-2015-zip?_fid=pc78

http://ulozto.cz/xaSwrkzx/ron-5-rar?_fid=qn9f

http://www.ulozto.cz/xyfqHhbD/ron-3-a-4-zip?_fid=6im6

http://www.ulozto.cz/xaSwrkzx/ron-5-rar?_fid=wyo1

http://www.ulozto.cz/xxC8SHP6/ron-c-mpg?_fid=8dxd

http://www.ulozto.cz/xCPU34bB/ron4-a-mikletic2-zip

http://ulozto.cz/xDidkdJM/mikletic-1-mpg?_fid=z66p

 

IV. trénerská klinika Bohdana Iljaška, Ružomberok 8.6.2014

1)      Ocenenie trénerov jubilantov

 http://ulozto.cz/xVqZXvAq/ocenenie-trenerov-jubilantov-wmv 

2)      Obrana 1:1, footwork práca rúk a nôh v obrane v žiackych kategriách

 http://ulozto.cz/xmKCyc2b/obrana-11-footwork-praca-ruk-a-noh-v-obrane-v-ziackych-kategria-wmv

3)      Informácia o Mládežníckom Basketbale Slovenska

http://ulozto.cz/xpMH2gTk/informacia-o-mladeznickom-basketbale-slovenska-wmv

4)      Princípy voľného útoku v žiackych kategóriách (hoď a bež, prieniková hra)

 http://ulozto.cz/xevU8eU9/principy-volneho-utoku-v-ziackych-kategoriach-hod-a-bez-wmv 

5)      Útočný koncept reprezentácie Slovenska U16

 http://ulozto.cz/x6wYWnDp/utocny-koncept-reprezentacie-slovenska-u16-wmv

6)      Systém súťaži v mládežníckych kategóriách chlapci/dievčatá

 http://ulozto.cz/xBRF8eU9/system-sutazi-v-mladeznickych-kategoriach-chla-diev-wmv

 

Medzinárodná trénerská klinika FIBA Európe Ružomberok 2013:

Video Medzinárodný seminár Bohdana Iljaška Ružomberok 2013 hlavný FIBA lektor Mr.Veselin Matic

Video Medzinárodný seminár Bohdana Iljaška Ružomberok 2013 prednáška Mr. Stevan Tot a Mgr. Marek Bulík,Mgr. Marek Mikletič

Medzinárodná trénerská klinika FIBA Európe Ružomberok 2012:

Video Medzinárodný seminár Ružomberok 2012 prednášky prof. Nenad Trunic

 Medzinárodná trénerská klinika FIBA Európe Poprad 2011:

Video Mezinárodný seminár Poprad 2011  prof. Trunic- prepojenie špecialno fyzickej prípravy 1

Video Mezinárodný seminár Poprad 2011 prof. Trunic - prepojenie špecialno fyzickej prípravy 2

Video prof. Trunic - spolupráca rozhorávačov 1

Video pof. Trunic-spolupráca rozhorávačov 2

Video prof. Trunic-spolupráca rozhrávačov 3

Video prof.Trunic- obranný koncept 1

Video prof. Trunic-obranný konccept 2

Video Medzinárodný seminár Poprad 2011 Mgr. Michal Ježdík SPARQ 1

Video Medzinárodný seminár Poprad 2011  Mgr. Michal Ježdík SPARQ 2

Video Medzinárodný seminár Poprad 2011 Ing. Bohdan Iljaško 1

Video Mediznárodný seminár Poprad 2011 Ing. Bohdan Iljaško 2

Video Medzinárodný seminár Poprad 2011 PaedDr. Franišek Rón - rozvoj blokovania

Video Poprad 2011 Ing. Štefan Svitek -Nácvik útočnej prechodovej hry

Video Poprad 2011 PaedDr. František Rón - výber rozohrávača 1

Video Poprad 2011 PaedDr. František Rón - výber rozohrávača 2

Video Poprad 2011 Marek Tráviček balančné cvič. v basketbale 1

Video Poprad 2011 Marek Tráviček balančné cvič. v basketbale 2

Video Poprad 2011 Marek Trávniček psycho-fyzická priíprava 


PARTNERI


SportCodingNWSsportmadewww.basket-live.sk