I. kvalifikačný stupeň

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

                   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
                            814 69 Bratislava

                              Kontaktná osoba:
                                Marta Dybová
                   referát ďalších foriem vzdelávania

                            +421 2 206 69 933
                    marta.dybova@fsport.uniba.sk
                            www.fsport.uniba.sk

  

Školiace pracovisko pri Fakulte športu PU v Prešove

                         Ul. 17. novembra č. 13
                                081 16 Prešov

                               Kontaktná osoba:
                       Doc. Dr. Marián Vojčík, PhD.
                          odborný garant školenia

                                vojcik@unipo.sk
                                 www.unipo.sk


FTVŠ UK v Bratislave

v rámci vzdelávacieho projektu plánuje Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave otvoriť:
- v marci 2013 vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera I. stupňa.Školiace pracovisko pri Fakulte športu v Prešove

Školiace pracovisko pri Fakulte športu v Prešove oznamuje, že školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa (najnižší stupeň) sa uskutočný v dňoch 21.-27. Júna 2013.

Prihlášky posielajte na marian.vojcik@unipo.sk
Prihlasení dostanú podrobnejšiu informáciu.


PARTNERI


SportCodingNWSsportmadewww.basket-live.sk