IV. kvalifikačný stupeň

Vážení tréneri, záujemcovia o ďalšie vzdelávanie,

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave otvára v akademickom roku 2013/2014 externú formu štúdia Trénerstvo so špecializáciou Basketbal.

Štandardná dĺžka štúdia trvá 3 roky. V prípade Vášho záujmu treba poslať Prihlášku na štúdium

na vysokej škole (tlačivo zakúpite v predajniach ŠEVT) do 28.2.2013.

 

Ďalšie súvisiace informácie nájdete na webovej stránke našej fakulty: http://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bakalar/prij_2013-2014/Dalsie-podmienky_PK_Bc_FTVS_2013-14.pdf (strana 4-5, 8).

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

 

S pozdravom,

Ing. Klára Babjaková
referát ďalších foriem vzdelávania
**********************************
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava
+421 2 206 69 933
www.fsport.uniba.sk

 

 Školiace pracovisko pri Fakulte športu PU v Prešove

Ul. 17. novembra č. 13
081 16 Prešov

Kontaktná osoba:
Doc. Dr. Marián Vojčík, PhD.
odborný garant školenia

vojcik@unipo.sk

www.unipo.sk

 

    

   


PARTNERI


SportCodingNWSsportmadewww.basket-live.sk