Zoznam trénerov
Priezvisko Meno Bydlisko Fiba licencia

Kvalifikačný

stupeň

Status Licencia Trieda
AHMED, Mgr. Hisham        Bratislava 2007017664   Aktívny A 1
ARGAJ, PaedDr., PhD       Gustáv Bratislava 2007017663   Aktívny A 1
BÁLINT, Ing. Peter Bratislava 2007017725     A 1
BELANSKÝ Peter Pezinok 2007017665     A 1
BIZUB, Mgr. Jaroslav Prešov 2009021923     A Dip.
BLAŠKOVÁ Elena Krompachy       A Dip.
BOJANOVSKÝ Pavol Bratislava       A Dip.
BOMBEROVIČ Ján Považská Bystrica             A 1
BUBLÁVEK Viliam Bratislava       A 1
ČERNICKÝ Milan Pezinok 2007017666     A 1

 

                                                                                                                nasledujúca strana >>

PARTNERI


SportCodingNWSsportmadewww.basket-live.sk