Školenie trénerov basketbalu I. kvalifikačného stupňa

Školení trenérů I. kvalifikačního stupně

Vážení zájemci o trenérskou práci s mládeží,

Je možné se přihlásit na školení, které bude pořádat Trénerská akadémia FTVŠ UK ve spolupráci se Slovenskou basketbalovou asociací pro trenéry I.kvalifikačního stupně.

Organizační stránku školení má na starosti Trénerska akadémia FTVŠ UK v Bratislave, konkrétně paní Dybová.

 

Základní informace:

Školení plánujeme otevřít všeobecnou částí - v termínu 14.-16.10 2016

Cena školení závisí od počtu přihlášených uchazečů (120 - 130,-€/osoba).

Po potvrzení zájmu zašleme závaznou prihlášku.

 

Zájemci o školení kontaktujte přímo p. Dybovou:

 

Marta Dybová

referát ďalších foriem vzdelávania

**********************************

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzity Komenského v Bratislave

Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9

814 69 Bratislava

+421 2 206 69 933

www.fsport.uniba.sk

 

S pozdravem
 

PaedDr. František  R ó n
ústredný tréner SBA

UPOZORNENIE !!!
 
Prihlášky do výberového konania na pozíciu reprezentačného trénera mládeže spolu s požadovanými materiálmi je potrebné doručiť e - mailom, osobne alebo poštou najneskôr do 12. 11. 2012 (rozhodujúci je termín doručenia) .... viac›››
PARTNERI


SportCodingNWSsportmadewww.basket-live.sk