Vyhlásenie výberového konania na trénerov Oblastných basketbalových centier

Na základe uznesenia  Výkonného výboru č. 89/2016, Slovenská basketbalová asociácia vyhlasuje výberové konanie na trénerov Oblastných basketbalových centier (OBC).

 Cieľom oblastných basketbalových centier je:
- vybudovanie ďalšieho stupňa výchovy mládeže, na tomto stupni konkrétne talentovanej mládeže,
- získanie prehľadu o talentovaných hráčoch/hráčkach v kategórii U13, U14 v regiónoch,
- prepojene s reprezentačným výberom U15,
- ovplyvňovanie talentov v tréningovom procese,
- ovplyvňovanie trénerov uvedenej kategórie,
- vzdelávanie trénerov a učiteľov v oblastiach,
- podpora klubov v rozširovaní členskej základne.

Z tohto dôvodu SBA vyhlasuje výberové konanie na miesto hlavných trénerov týchto oblastí:

- chlapci Západ

- chlapci Východ

- dievčatá Západ

- dievčatá Východ

Základné úlohy oblastného trénera:
- organizácia zrazov v danej oblasti - minimálne 3,
- výber hráčov/hráčok v spolupráci s klubovými trénermi, ktorí navrhujú hráča/hráčky na zrazy,
- ukážkové tréningové jednotky v kluboch,
- v spolupráci s ďalšími regionálnymi trénermi usporiadať Turnaj OBC,
- sledovanie talentovaných hráčov/hráčok v príslušnej oblasti a ich evidencia,
- edukačná činnosť u trénerov zapojených do FIBA projektu a na vyžiadanie u klubových trénerov,
- spolupráca s hlavným trénerom a jeho asistentov reprezentácie U15,
- spolupráca na akciách "Baby basketbal" a "Minibasket show". 

Podmienky účasti vo výberovom konaní:

1. trénerská licencia "A" alebo "B",

2. predloženie prehľadu o doterajšej činnosti,

3. znalosť anglického jazyka.

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými materiálmi podľa bodu 1 a 2 je možné zasielať na e-mailovú adresu r.kamensky@slovakbasket.sk najneskôr do 2. decembra 2016.

Vyhodnotenie prihlášok vykoná Komisia detí a mládeže a následne predloží VV SBA návrh kandidátov na pozície jednotlivých hlavných trénerov OBC.

V prípade akýchkoľvek otázok k Vyhláseniu výberového konania kontaktujte ÚT Františka Róna

na e-mailovej adrese: f.ron@slovakbasket.sk alebo ÚTM Richarda Kamenského na e-mailovej adrese: r.kamensky@slovakbasket.sk


Oficiálne dokument vyhlásenia môžete stiahnuť tu...

 

                          Mgr. Ľubomír Ryšavý                                                                   PaedDr. František Rón
                       generálny sekretár SBA                                                                  ústredný tréner SBA

UPOZORNENIE !!!
 
Prihlášky do výberového konania na pozíciu reprezentačného trénera mládeže spolu s požadovanými materiálmi je potrebné doručiť e - mailom, osobne alebo poštou najneskôr do 12. 11. 2012 (rozhodujúci je termín doručenia) .... viac›››
PARTNERI


SportCodingNWSsportmadewww.basket-live.sk