Licenčné semináre 2017

Licenčné semináre potrebné pre vydanie licencie trénera na sezónu 2017/2018 

Z dôvodu zefektívnenia prenosu informácii sa Slovenská basketbalová asociácia rozhodla rozdeliť licenčné semináre, tak ako minulý rok, podľa zamerania na kategórie: 

1. Licenčný seminár pre trénerov prípraviek, minibasketbalu, mladších žiakov/žiačok  a žiakov/žiačok
Dátum: 24. – 25. júna 2017
Miesto: Ružomberok

Na seminári budú prednášky teoretické aj praktické, budú vedené trénermi, ktorí sa priamo problematikou začínajúcich basketbalistov zaoberajú.
Vybavujú sa aj prednášajúci z Českej republiky resp. zo zahraničia.

2. Licenčný seminár VII. Medzinárodná trénerská klinika Bohdana Iljaška pre trénerov kategórii starších žiakov/žiačok, kadetov/kadetiek a juniorov/junioriek
Dátum: 11. júna 2017
Miesto: Ružomberok

Seminár pre trénerov týchto kategórii bude pozostávať z 3 prednášajúcich vrátane trénerského lektora z FIBA.

3. Licenčný seminár pre trénerov seniorských kategórii
Dátum: 26. – 27. augusta 2017
Miesto: miesto bude určené neskôr

Súčasťou seminára bude spoločná časť s účastníkmi licenčného seminára rozhodcov (2-3 hodiny prednášok + diskusia). V trénerskej časti bude prednášať aj tréner zo zahraničia.

Ďalšie informácie:
Prosím všetkých trénerov, aby si urobili čas na absolvovanie licenčného seminára pre tú kategóriu, ktorú by mali trénovať v sezóne 2017/2018. Majte na pamäti, že tak, ako každý rok, je jednou z podmienok vedenia družstva ako hlavný tréner alebo asistent, účasť na licenčnom seminári.

Tréneri sa môžu samozrejme zúčastniť aj ďalších seminárov.

Poplatok za licenčný seminár bude 10 ,- EUR.

Detaily k seminárom – registrácia, program, časový harmonogram a pod. doručíme všetkým trénerom v databáze minimálne 3 týždne pred začiatkom licenčného seminára.


PaedDr. František Rón - ústredný tréner

Ing. Richard Kamenský - ústredný tréner mládeže

UPOZORNENIE !!!
 
Prihlášky do výberového konania na pozíciu reprezentačného trénera mládeže spolu s požadovanými materiálmi je potrebné doručiť e - mailom, osobne alebo poštou najneskôr do 12. 11. 2012 (rozhodujúci je termín doručenia) .... viac›››
PARTNERI


SportCodingNWS