Prijímačky na Katedru telesnej výchovy a športu FF UMB Banská Bystrica

Informácie o prijímačkách na Katedru telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulky Univerzity Meteja Bella v Banskej Bystricy:             

 

Bakalárske štúdium 2017/2018 – denná forma

http://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2017-2018/bakalarsky-stupen-studia-2017-2018/otvarane-bc-studijne-programy-2017-2018-denna-forma.html

Bakalárske štúdium 2017/2018 – externá forma

http://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2017-2018/bakalarsky-stupen-studia-2017-2018/otvarane-bc-studijne-programy-2017-2018-externa-forma.html

Prijímacie konanie - termíny a poplatky

http://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2017-2018/bakalarsky-stupen-studia-2017-2018/prijimacie-konanie-terminy-a-poplatky.html

Prijímacie konanie  – všeobecné informácie

http://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2017-2018/bakalarsky-stupen-studia-2017-2018/prijimacie-konanie-vseobecne-informacie.html

Podmienky prijímacieho konania (denná aj externá forma) – obsah talentových skúšok

http://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2017-2018/bakalarsky-stupen-studia-2017-2018/podmienky-prijimacieho-konania/

Kritérium pre špecializáciu basketbal – (pre štud. program - učiteľstvo TV a trénerstvo)

-         registrované členstvo v Slovenskej basketbalovej asociácii (SBA)

-         aktívny hráč minimálne v krajskej súťaži alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. kv. stupňa

 

Predprijímačkový kurz

 

http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/oznamy-katedry/predprijimackovy-kurz-2017.html

  

+ OTVÁRAME NOVÝ ŠTUDIJNÝ NEUČITEĽSKÝ PROGRAM  - REKREOLÓGIA

  

Bližšie informácie:

Mgr. Andrea Izáková, PhD., KTVŠ FF UMB B. Bystrica, andrea.izakova@umb.sk, 0905 920 345

UPOZORNENIE !!!
 
Prihlášky do výberového konania na pozíciu reprezentačného trénera mládeže spolu s požadovanými materiálmi je potrebné doručiť e - mailom, osobne alebo poštou najneskôr do 12. 11. 2012 (rozhodujúci je termín doručenia) .... viac›››
PARTNERI


SportCodingNWS