Licenčné semináre 2017 - ZMENA!

Vážené trénerky, vážení tréneri.

Dovoľte, aby sme Vás upozornili na zmenu termínu jedného z licenčných seminárov.

Vzhľadom k tomu, že sa nám podarilo zabezpečiť viacej prednášok lektora z FIBA a ďalších kvalitných prednášajúcich, týmto rozširujeme licenčný seminár VII. MEDZINÁRODNÁ TRÉNERSKÁ KLINIKA BOHDANA ILJAŠKA PRE TRÉNEROV KATEGÓRII STARŠÍCH ŽIAKOV/ŽIAČOK, KADETOV/KADETIEK A JUNIOROV/JUNIORIEK.

Seminár bude zahájený 10. júna 2017 – sobota v popoludňajších hodinách a skončí 11. júna 2017 približne o 15:00 hod.

Ostatné termíny licenčných seminárov zostávajú nezmenené.

Termíny pripravených licenčných seminárov Vám posielame v dostatočnom predstihu, preto prosíme všetkých trénerov, aby si urobili čas na absolvovanie licenčného seminára pre tú kategóriu, ktorú by mal trénovať v sezóne 2017/2018. Majte na pamäti, že tak, ako každý rok, je jednou z podmienok vedenia družstva ako hlavný tréner alebo asistent, účasť na licenčnom seminári.

 

1. LICENČNÝ SEMINÁR PRE TRÉNEROV PRÍPRAVIEK, MINIBASKETBALU, MLADŠÍCH ŽIAKOV/ŽIAČOK  A ŽIAKOV/ŽIAČOK

Dátum: 24. – 25. júna 2017

Miesto: Ružomberok

2. LICENČNÝ SEMINÁR VII. MEDZINÁRODNÁ TRÉNERSKÁ KLINIKA BOHDANA ILJAŠKA PRE TRÉNEROV KATEGÓRII STARŠÍCH ŽIAKOV/ŽIAČOK, KADETOV/KADETIEK A JUNIOROV/JUNIORIEK

Dátum: 10. - 11. júna 2017

Miesto: Ružomberok

3. LICENČNÝ SEMINÁR PRE TRÉNEROV SENIORSKÝCH KATEGÓRII

Dátum: 26. – 27. augusta 2017

Miesto: miesto bude určené neskôr

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Tréneri sa môžu samozrejme zúčastniť aj ďalších seminárov.

Poplatok za licenčný seminár bude 10 ,- EUR.

Detaily k seminárom – registrácia, program, časový harmonogram a pod. doručíme všetkým trénerom v databáze minimálne 3 týždne pred začiatkom licenčného seminára.

S pozdravom

PaedDr. František Rón

Ústredný tréner SBA

Ing. Richard Kamenský
Ústredný tréner mládeže

UPOZORNENIE !!!
 
Prihlášky do výberového konania na pozíciu reprezentačného trénera mládeže spolu s požadovanými materiálmi je potrebné doručiť e - mailom, osobne alebo poštou najneskôr do 12. 11. 2012 (rozhodujúci je termín doručenia) .... viac›››
PARTNERI


SportCodingNWS