VEDENIE SBA

PREZIDENT SBA

Pavel Bagin
Pavel Bagin

GENERÁLNY SEKRETÁR

Ľubomír Ryšavý
Ľubomír Ryšavý

VÝKONNÝ VÝBOR

Pavel Bagin
Pavel Bagin
Ondrej Čuraj
Ondrej Čuraj
Alexander Kšiňan
Alexander Kšiňan
Miloš Drgoň
Miloš Drgoň
Peter Mičuda
Peter Mičuda

ZÁSTUPCA GENERÁLNEHO SEKRETÁRA

Martin Višváder
Martin Višváder

 

KONTROLÓR

Ján Vigaš
Ján Vigaš