VEDENIE SBA

PREZIDENT SBA

Miloš Drgoň
Miloš Drgoň

GENERÁLNY SEKRETÁR

VÝKONNÝ VÝBOR

Miloš Drgoň
Miloš Drgoň
Rastislav Javorský
Daniel Jendrichovský
Peter Mičuda
Peter Mičuda
Gabriel Sirotňák
Milan Valašík

RIADITEĽ SBA MARKETING s.r.o.

Ľubomír Ryšavý
Ľubomír Ryšavý

 

KONTROLÓR

Ján Vigaš
Ján Vigaš